Realtime Solutions

Tư vấn, phát triển các hệ thống tương tác thời gian thực, các ứng dụng video call/instant messaging đa nền tảng, công nghệ mới và mạnh mẽ.

Tư vấn, phát triển các hệ thống tương tác thời gian thực, các ứng dụng video call/instant messaging đa nền tảng, công nghệ mới và mạnh mẽ.
Video Call/Voice Call

Video Call/Voice Call

Video Conferencing

Video Conferencing

Instant Messaging

Instant Messaging

Screen Sharing

Screen Sharing

Whiteboard

Whiteboard

Streaming

Streaming

Recording

Recording

High security
- with end-to-end encryption

High security - with end-to-end encryption

Tư vấn, phát triển các hệ thống tương tác thời gian thực, các ứng dụng video call/instant messaging đa nền tảng, công nghệ mới và mạnh mẽ.

Thế mạnh
của chúng tôi

Phát triển các hệ thống Online learning - teaching

Phát triển các hệ thống Online Conferencing / Meeting / Webinar

Phát triển các App Chat / Video Call

Phát triển các ứng dụng livestream tương tác thời gian thực như mời khách cùng livestream, tặng quà

Xây dựng các Chat Kit / Realtime libs

Quy trình thực hiện

Các bước trao đổi, làm việc đơn giản, rõ ràng, dễ dàng hợp tác

 • Trao đổi idea, tư vấn, nghiên cứu và làm rõ các yêu cầu

  01

  Thu thập thông tin
  Trao đổi idea, tư vấn, nghiên cứu và làm rõ các yêu cầu
 • Thiết kế kiến trúc hệ thống, phác thảo giao diện, thiết kế UI/UX

  02

  Thiết kế
  Thiết kế kiến trúc hệ thống, phác thảo giao diện, thiết kế UI/UX
 • Lập trình các chức năng

  03

  Lập trình
  Lập trình các chức năng
 • Quản lý chất lượng, kiểm thử phần mềm, fix lỗi

  04

  Testing
  Quản lý chất lượng, kiểm thử phần mềm, fix lỗi
 • Triển khai chạy thử, chạy beta và chạy production

  05

  Triển khai
  Triển khai chạy thử, chạy beta và chạy production
 • Đánh giá chất lượng, hiệu năng

  06

  Đánh giá
  Đánh giá chất lượng, hiệu năng
 • Theo dõi, thống kê, nhận phản hồi, bảo trì hệ thống

  07

  Bảo hành, bảo trì
  Theo dõi, thống kê, nhận phản hồi, bảo trì hệ thống

LĨNH VỰC

Các lĩnh vực mà chúng tôi cung cấp dịch vụ

Giải trí & đa phương tiện

Giải trí & đa phương tiện

Chăm sóc sức khỏe, y tế

Chăm sóc sức khỏe, y tế

Học trực tuyến

Học trực tuyến

Khách sạn, nhà hàng, du lịch

Khách sạn, nhà hàng, du lịch

Tin tức, báo chí

Tin tức, báo chí

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Marketing & quảng bá hình ảnh

Marketing & quảng bá hình ảnh

Logistics & Transportation

Logistics & Transportation