Mobile App Development

Tư vấn, thiết kế và phát triển các ứng dụng, các sản phẩm trên cả 2 hệ điều hành android và ios.

Tư vấn, thiết kế và phát triển các ứng dụng, các sản phẩm trên cả 2 hệ điều hành android và ios.
Native Mobile App Development

Native Mobile App Development

Hybrid Mobile App Development

Hybrid Mobile App Development

Hybrid Mobile App Development

Hybrid Mobile App Development

Tư vấn, thiết kế và phát triển các ứng dụng, các sản phẩm trên cả 2 hệ điều hành android và ios.

Thế mạnh
của chúng tôi

Phát triển ứng dụng mobile: thương mại điện tử, giáo dục trực tuyến, chăm sóc sức khỏe, du lịch, tài chính ngân hàng, media & entertainment, mạng xã hội

Phát triển các SDK, Library: Realtime, Up-LiveStreaming (RTMP, RTSP), Audio/Video Call, VoIP (SIP, WebRTC), Social Network SDK

Phát triển Chat Kit và các ứng dụng tương tác thời gian thực

Tích hợp APIs, GPS tracking

Xây dựng và tích hợp push notification, real-time notification, send email

Quy trình thực hiện

Các bước trao đổi, làm việc đơn giản, rõ ràng, dễ dàng hợp tác

 • Trao đổi idea, tư vấn, nghiên cứu và làm rõ các yêu cầu

  01

  Thu thập thông tin
  Trao đổi idea, tư vấn, nghiên cứu và làm rõ các yêu cầu
 • Thiết kế kiến trúc hệ thống, phác thảo giao diện, thiết kế UI/UX

  02

  Thiết kế
  Thiết kế kiến trúc hệ thống, phác thảo giao diện, thiết kế UI/UX
 • Lập trình các chức năng

  03

  Lập trình
  Lập trình các chức năng
 • Quản lý chất lượng, kiểm thử phần mềm, fix lỗi

  04

  Testing
  Quản lý chất lượng, kiểm thử phần mềm, fix lỗi
 • Triển khai chạy thử, chạy beta và chạy production

  05

  Triển khai
  Triển khai chạy thử, chạy beta và chạy production
 • Đánh giá chất lượng, hiệu năng

  06

  Đánh giá
  Đánh giá chất lượng, hiệu năng
 • Theo dõi, thống kê, nhận phản hồi, bảo trì hệ thống

  07

  Bảo hành, bảo trì
  Theo dõi, thống kê, nhận phản hồi, bảo trì hệ thống

LĨNH VỰC

Các lĩnh vực mà chúng tôi cung cấp dịch vụ

Giải trí & đa phương tiện

Giải trí & đa phương tiện

Chăm sóc sức khỏe, y tế

Chăm sóc sức khỏe, y tế

Học trực tuyến

Học trực tuyến

Khách sạn, nhà hàng, du lịch

Khách sạn, nhà hàng, du lịch

Tin tức, báo chí

Tin tức, báo chí

Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Marketing & quảng bá hình ảnh

Marketing & quảng bá hình ảnh

Logistics & Transportation

Logistics & Transportation