Video Solutions

Tư vấn giải pháp, phát triển các hệ thống xử lý, quản lý video, các hệ thống livestreaming đáp ứng hàng triệu người dùng.

Thế mạnh
của chúng tôi

Phát triển hệ thống livestreaming đáp ứng hàng trăm nghìn người xem đồng thời

Phát triển hệ thống video encoding & transcoding, 100% phần mềm, nền tảng cloud, nhiều chất lượng, nhiều định dạng (mp4, hls, mpeg-dash)

Phát triển video player đa nền tảng (web, mobile native), nhanh, nhẹ, hỗ trợ DRM, adaptive streaming và tích hợp quảng cáo

Phát triển video CDN, chịu tải lớn, hiệu năng cao, bảo mật, dễ dàng tích hợp với Google Cloud Server, Amazon S3

Phát triển các CMS quản lý, phân phối video, các công cụ chỉnh sửa video nền tảng web

Phát triển các dịch vụ OTT, Pay TV

Ngôn ngữ lập trình & Công nghệ

 • NodeJS
 • ReactJS
 • C/C++
 • Golang
 • Python
 • FFMpeg
 • H264/H265
 • Redis
 • MySQL
 • ElasticSearch

Quy trình thực hiện

Các bước trao đổi, làm việc đơn giản, rõ ràng, dễ dàng hợp tác

 • 01

  Thu thập thông tin
  Trao đổi idea, tư vấn, nghiên cứu và làm rõ các yêu cầu
 • 02

  Thiết kế
  Thiết kế kiến trúc hệ thống, phác thảo giao diện, thiết kế UI/UX
 • 03

  Lập trình
  Lập trình các chức năng
 • 04

  Testing
  Quản lý chất lượng, kiểm thử phần mềm, fix lỗi
 • 05

  Triển khai
  Triển khai chạy thử, chạy beta và chạy production
 • 06

  Đánh giá
  Đánh giá chất lượng, hiệu năng
 • 07

  Bảo hành, bảo trì
  Theo dõi, thống kê, nhận phản hồi, bảo trì hệ thống

LĨNH VỰC

Các lĩnh vực mà chúng tôi cung cấp dịch vụ

Giải trí & đa phương tiện

Chăm sóc sức khỏe, y tế

Học trực tuyến

Khách sạn, nhà hàng, du lịch

Tin tức, báo chí

Thương mại điện tử

Marketing & quảng bá hình ảnh

Logistics & Transportation