Blockchain

Tư vấn và phát triển các sản phẩm dựa trên công nghệ blockchain đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức ở mọi quy mô.

Tư vấn và phát triển các sản phẩm dựa trên công nghệ blockchain đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức ở mọi quy mô.
Dịch vụ phát triển ví tiền điện tử bảo mật và tin cậy để lưu trữ, bảo quản hoặc gửi nhận tiền số của bạn

Dịch vụ phát triển ví tiền điện tử bảo mật và tin cậy để lưu trữ, bảo quản hoặc gửi nhận tiền số của bạn

Đội ngũ lập trình viên nhiều kinh nghiệm của chúng tôi có thể phát triển các DApps bảo mật cao

Đội ngũ lập trình viên nhiều kinh nghiệm của chúng tôi có thể phát triển các DApps bảo mật cao

Thiết kế, phát triển, triển khai các hợp đồng thông minh sử dụng các công nghệ như Ethereum, Polkadot, Solana, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn

Thiết kế, phát triển, triển khai các hợp đồng thông minh sử dụng các công nghệ như Ethereum, Polkadot, Solana, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn

Xây dựng các giải pháp dựa trên công nghệ blockchain cho doanh nghiệp

Xây dựng các giải pháp dựa trên công nghệ blockchain cho doanh nghiệp

Xây dựng các giải pháp dựa trên công nghệ blockchain cho doanh nghiệp

Xây dựng các giải pháp dựa trên công nghệ blockchain cho doanh nghiệp

Thuê đội ngũ kỹ sư blockchain của riêng bạn, đáp ứng các nhu cầu phát triển dài hạn

Thuê đội ngũ kỹ sư blockchain của riêng bạn, đáp ứng các nhu cầu phát triển dài hạn

Tư vấn và phát triển các sản phẩm dựa trên công nghệ blockchain đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức ở mọi quy mô.

Thế mạnh
của chúng tôi

Xây dựng các ví (crypto wallets) Dịch vụ phát triển ví tiền điện tử bảo mật và tin cậy để lưu trữ, bảo quản hoặc gửi nhận tiền số của bạn

DApps Đội ngũ lập trình viên nhiều kinh nghiệm của chúng tôi có thể phát triển các DApps bảo mật cao, bao gồm: - Các ứng dụng DeFi - Sàn giao dịch phi tập trung DEXs - Nền tảng Staking, Farming

Smart Contract Thiết kế, phát triển, triển khai các hợp đồng thông minh sử dụng các công nghệ như Ethereum, Polkadot, Solana, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn

Private blockchain Xây dựng các giải pháp dựa trên công nghệ blockchain cho doanh nghiệp, ở các lĩnh vực: tài chính, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, bất động sản...

Tiền điện tử Đội ngũ kỹ sư và chuyên gia với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, có khả năng phát triển các đồng tiền điện tử theo yêu cầu. - Thiết kế và xây dựng từ đầu - Phát triển dựa trên blockchain network có sẵn - Cross-chain bridges

Dedicated blockchain developers team Thuê đội ngũ kỹ sư blockchain của riêng bạn, đáp ứng các nhu cầu phát triển dài hạn

Quy trình thực hiện

Các bước trao đổi, làm việc đơn giản, rõ ràng, dễ dàng hợp tác

 • Trao đổi idea, tư vấn, nghiên cứu và làm rõ các yêu cầu

  01

  Thu thập thông tin
  Trao đổi idea, tư vấn, nghiên cứu và làm rõ các yêu cầu
 • Thiết kế kiến trúc hệ thống, phác thảo giao diện, thiết kế UI/UX

  02

  Thiết kế
  Thiết kế kiến trúc hệ thống, phác thảo giao diện, thiết kế UI/UX
 • Lập trình các chức năng

  03

  Triển khai
  Lập trình các chức năng
 • Quản lý chất lượng, kiểm thử phần mềm, fix lỗi

  04

  Testing
  Quản lý chất lượng, kiểm thử phần mềm, fix lỗi
 • Triển khai chạy thử, chạy beta và chạy production

  05

  Triển khai
  Triển khai chạy thử, chạy beta và chạy production
 • Đánh giá chất lượng, hiệu năng

  06

  Đánh giá
  Đánh giá chất lượng, hiệu năng
 • Theo dõi, thống kê, nhận phản hồi, bảo trì hệ thống

  07

  Bảo hành, bảo trì
  Theo dõi, thống kê, nhận phản hồi, bảo trì hệ thống