Mobile App Development

Với đầy đủ các giải pháp từ client đến server, chúng tôi tự tin trong việc thiết kế, phát triển, tối ưu các ứng dụng mobile trên nền tảng IOS và Android.

Native Mobile App Development

Hybrid Mobile App Development

Hybrid Mobile App Development

Thế mạnh
của chúng tôi

Phát triển ứng dụng mobile: thương mại điện tử, giáo dục trực tuyến, chăm sóc sức khỏe, du lịch, tài chính ngân hàng, media & entertainment, mạng xã hội

Phát triển các SDK, Library: Realtime, Up-LiveStreaming (RTMP, RTSP), Audio/Video Call, VoIP (SIP, WebRTC), Social Network SDK

Phát triển Chat Kit và các ứng dụng tương tác thời gian thực

Tích hợp APIs, GPS tracking

Xây dựng và tích hợp push notification, real-time notification, send email

Ngôn ngữ lập trình & Công nghệ

 • Android
 • IOS
 • Swift
 • Objective-C
 • Java
 • ReactNative
 • Kotlin
 • AR

Quy trình thực hiện

Các bước trao đổi, làm việc đơn giản, rõ ràng, dễ dàng hợp tác

 • 01

  Thu thập thông tin
  Trao đổi idea, tư vấn, nghiên cứu và làm rõ các yêu cầu
 • 02

  Thiết kế
  Thiết kế kiến trúc hệ thống, phác thảo giao diện, thiết kế UI/UX
 • 03

  Lập trình
  Lập trình các chức năng
 • 04

  Testing
  Quản lý chất lượng, kiểm thử phần mềm, fix lỗi
 • 05

  Triển khai
  Triển khai chạy thử, chạy beta và chạy production
 • 06

  Đánh giá
  Đánh giá chất lượng, hiệu năng
 • 07

  Bảo hành, bảo trì
  Theo dõi, thống kê, nhận phản hồi, bảo trì hệ thống

LĨNH VỰC

Các lĩnh vực mà chúng tôi cung cấp dịch vụ

Giải trí & đa phương tiện

Chăm sóc sức khỏe, y tế

Học trực tuyến

Khách sạn, nhà hàng, du lịch

Tin tức, báo chí

Thương mại điện tử

Marketing & quảng bá hình ảnh

Logistics & Transportation