Video Solutions

Tư vấn giải pháp, phát triển các hệ thống xử lý, quản lý, phân phối video với hiệu năng cao, chịu tải lớn, với khả năng đáp ứng hàng triệu người dùng.
Tư vấn giải pháp, phát triển các hệ thống xử lý, quản lý, phân phối video với hiệu năng cao, chịu tải lớn, với khả năng đáp ứng hàng triệu người dùng.
  • Xây dựng Online Video Platform
  • Xây dựng các kênh truyền hình trực tuyến, các dịch vụ OTT
  • Xây dựng hệ thống livestreaming
  • Xây dựng các ứng dụng phân phối video đa nền tảng (web, mobile)
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ
1
Phát triển hệ thống livestreaming đáp ứng hàng trăm nghìn người xem đồng thời
2
Phát triển hệ thống video encoding & transcoding, 100% phần mềm, nền tảng cloud, nhiều chất lượng, nhiều định dạng (mp4, hls, mpeg-dash)
3
Phát triển video player đa nền tảng (web, mobile native), nhanh, nhẹ, hỗ trợ DRM, adaptive streaming và tích hợp quảng cáo
4
Phát triển video CDN, chịu tải lớn, hiệu năng cao, bảo mật, dễ dàng tích hợp với Google Cloud Server, Amazon S3
5
Phát triển các CMS quản lý, phân phối video, các công cụ chỉnh sửa video nền tảng web
6
Phát triển các dịch vụ OTT, Pay TV
Ngôn ngữ lập trình và công nghệ
Các dịch vụ khác