Các hình thức hợp tác

Labor
Khách hàng xây dựng, quản lý, vận hành một team riêng theo yêu cầu, đặt tại TCOM.
Labor đảm bảo nhân lực ổn định cho dự án. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức có mặt hoặc vắng mặt ở TCOM.
Project-based
Là hình thức offshore mà hợp đồng được ký kết theo từng dự án.
TCOM sẽ quản lý team và mọi hoạt động trong quy trình phát triển dự án bao gồm các tài liệu mô tả từ khách hàng, kiến trúc kỹ thuật, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai sản phẩm.
Onsite
Đội ngũ kỹ sư của TCOM, với số lượng nhân sự nhất định, làm việc trực tiếp tại văn phòng công ty khách hàng, trong một giai đoạn cụ thể của dự án.