Realtime Solutions

Tư vấn, phát triển các hệ thống tương tác thời gian thực đa nền tảng với công nghệ mới và mạnh mẽ. Đáp ứng nhu cầu ở hầu hết các lĩnh vực:
  • Chăm sóc khách hàng
  • Giáo dục trực tuyến
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Truyền thông đa phương tiện và giải trí
Các dịch vụ offshore của chúng tôi
1
Phát triển các ứng dụng tương tác thời gian thực trên nền tảng web: Chat, Video & Voice Call, Screen sharing, Document Sharing, Whiteboard
2
Phát triển các ứng dụng tương tác thời gian thực trên nền tảng mobile (iOS và android): Chat, Video & Voice Call, Screen sharing, Document Sharing, Whiteboard
3
Phát triển Chat Kit/Instant Messaging
4
Phát triển dashboard thống kê, giám sát thời gian thực
5
Phát triển các hệ thống lưu trữ và đồng bộ thời gian thực
6
Phát triển server realtime chịu tải lớn
Ngôn ngữ lập trình và công nghệ
Các dịch vụ khác