Mobile App Development

Với đầy đủ các giải pháp từ client đến server, chúng tôi tự tin trong việc thiết kế, xây dựng, tối ưu các ứng dụng mobile trên nền tảng iOS và Android.
  • Native Mobile App Development
  • Hybrid Mobile App Development
  • Mobile Application Re-Engineering
Các dịch vụ offshore của chúng tôi
1
Phát triển ứng dụng mobile: thương mại điện tử, giáo dục trực tuyến, chăm sóc sức khỏe, du lịch, tài chính ngân hàng, media & entertainment, mạng xã hội
2
Phát triển các SDK, Library: Realtime, Up-LiveStreaming (RTMP, RTSP), Audio/Video Call, VoIP (SIP, WebRTC), Social Network SDK
3
Phát triển Chat Kit và các ứng dụng tương tác thời gian thực
4
Tích hợp APIs, GPS tracking
5
Xây dựng và tích hợp push notification, real-time notification, send email
Ngôn ngữ lập trình và công nghệ
Các dịch vụ khác